حفظ حریم شخصی کاربران


 امنیت اطلاعات كاربران
خرید ازترکیه اطلاعات شخصی کاربر را بدون موافقت وی، در اختیار اشخاص سوم حقیقی و حقوقی قرار نخواهد داد، مگر در مواردی که قانون ارائه آن‌ها به مراجع ذی صلاح قانونی را مجاز شمرده باشد. بدیهی است این مورد در رابطه با اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار دارد، صدق نمی کند. حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران برای گروه خرید ازترکیه از جمله اصول اساسی و مهم حرفه‌ای به شمار می رود. اطلاعات شخصی در سرور امن و محافظت شده «گروه تجاری خرید ازترکیه » ذخیره خواهد شد.
logo-samandehi
×